Hồ sơ công ty

Công ty TNHH VIETNAMHOUSE

9 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Môi giới bất động sản cho thuê, môi giới bất động sản môi giới, quản lý bất động sản

(+84) 028 3911 2100 / hello@vietnamhouse.jp

https://office.vietnamhouse.jp/vi

30人規模オフィスの面積を算出しよう!

X =