Chính sách bảo mật

Vietnamhouse.inc (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như mô tả dưới đây, thiết lập cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân, nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân cho tất cả nhân viên, Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Để giữ thông tin cá nhân của khách hàng chính xác và cập nhật, để ngăn chặn truy cập trái phép thông tin cá nhân, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ, vv, chúng tôi duy trì hệ thống bảo mật · Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như cải thiện hệ thống quản lý · đào tạo kỹ lưỡng nhân viên, thực hiện các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã nhận được từ khách hàng sẽ được sử dụng để gửi e-mail và tài liệu như một phản hồi từ công ty của chúng tôi, hướng dẫn công việc và các câu hỏi.

Cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý đúng thông tin cá nhân bạn giữ từ khách hàng và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi nó thuộc bất kỳ điều nào sau đây.
・Khi có sự đồng ý của khách hàng
・Khi chúng tôi tiết lộ cho doanh nghiệp giao phó cho doanh nghiệp để khách hàng thực hiện dịch vụ mong muốn
・Khi cần tiết lộ dựa trên luật và quy định

Các biện pháp an toàn cho thông tin cá nhân

Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật triệt để.

Giới thiệu của hiệu trưởng

Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã nhận được từ khách hàng sẽ được sử dụng để gửi e-mail và tài liệu như một phản hồi từ công ty của chúng tôi, hướng dẫn công việc và các câu hỏi.

Tuân thủ luật và quy định, tiêu chuẩn và đánh giá

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật và quy định của Nhật Bản áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi có và các tiêu chuẩn khác cũng như xem xét nội dung của chính sách này khi cần và nỗ lực cải thiện nó.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có thắc mắc về xử lý thông tin cá nhân của công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ bên dưới。
Vietnamhouse.Inc
9 Hoang Sa, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL : 028 3911 2100
Mail : hello@vietnamhouse.jp

30人規模オフィスの面積を算出しよう!

X =